Niko

Eköjdens Niko

(Lasse Vom Goldbergsee  X  Ekhöjdens Örnie)

Ägare

Kennel Swejen's

Jenny Andersson

Född

2018-06-13

Sverige

Niko är tillgänglig för avel.
Maila oss för mer information.

Hälsa

Tänder - UA

Testiklar - UA

HD-B

ED-0Titlar

VH - Väktarhund (Security Dog)

KORAD

BH / VT


Arbete

MH - GK 1 på Skott.

Godkänt L-test.

Godkänd uppkörning VH - 2021

Godkänd uppkörning VH - 2022

AKL Rapport - 212,2p Uppflyttad.

BH/VT - 2021

MT - KORAD 430p


X

Lasse von

Goldbergsee

Ekhöjdens

Örnie

Bodo Vom Hexenwald


Arra Hanno Veto


Robbie Vom Hatzbachtal


Ekhöjdens Kokos


Odin Vom Dammkrug


Jeanne d'Arc Von Di's Dämonen


Xelo v D

Villa Klara


Whoopi Hanno

Veto


Kastor Von Der

Villa Klara

Drixi Vom Hatzbachtal

Ferro

Von Elberfeld

Bardlands

Fixa

_ _ _